Wyślij wiadomość
Dom
Dom
>

China Qingdao Future Medical Technology Co., Ltd. polityka prywatności

Polityka prywatności

Yirdoc

 

Umowa użytkownika i Polityka prywatności

 

Data wejścia w życie: 2019-12-04

 

yirdoc to aplikacja mobilna dostarczana przez Qingdao Future Mobile Medical Technology Co., Ltd.

Nazwa produktu: yirdoc

Kategoria produktu: Aplikacja mobilna

Jeśli zdecydujesz się skorzystać z usług świadczonych przez Qingdao Future Mobile Medical Technology Co., Ltd., niniejsza umowa służy do poinformowania Qingdao Future Mobile Medical Technology Co., Ltd., w jaki sposób gromadzi, wykorzystuje i ujawnia prywatność użytkowników.

 

Decydując się na korzystanie z usług świadczonych przez Qingdao Future Mobile Medical Technology Co., Ltd., wyrażasz zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie informacji związanych z niniejszą polityką.Dane osobowe gromadzone przez Qingdao Future Mobile Medical Technology Co., Ltd. są wykorzystywane do świadczenia i ulepszania usług.O ile niniejsza Polityka prywatności nie stanowi inaczej, firma Qingdao Future Mobile Medical Technology Co., Ltd. nie będzie wykorzystywać ani udostępniać Twoich informacji nikomu innemu.

 

O ile nie określono inaczej w niniejszej Polityce prywatności, terminy użyte w niniejszej Polityce prywatności mają takie samo znaczenie jak warunki Qingdao Future Mobile Medical Technology Co., Ltd. i są dostępne w aplikacji yirdoc.

 

1.Zbierać informacje

Qingdao Future Mobile Medical Technology Co., Ltd. gromadzi niektóre lub wszystkie informacje przekazane przez użytkownika firmie Qingdao Future Mobile Medical Technology Co., Ltd. oraz dane dotyczące korzystania przez użytkownika ze stron internetowych i aplikacji.Jednak Qingdao Future Mobile Medical Technology Co., Ltd. będzie wykorzystywać zebrane dane głównie w celu zapewnienia satysfakcjonujących usług i poprawy komfortu użytkowania.

 

1.1 Zbiór informacji o urządzeniu i danych technicznych

Qingdao Future Mobile Medical Technology Co., Ltd. może gromadzić dane wymagane do korzystania z aplikacji dostarczonej przez Qingdao Future Mobile Medical Technology Co., Ltd. w celu utrzymania i analizy funkcji aplikacji oraz personalizacji zawartości aplikacji.

Qingdao Future Mobile Medical Technology Co., Ltd. automatycznie uzyskuje określone informacje o Twoim urządzeniu, w tym adres IP, kod kraju, czas rozpoczęcia/zakończenia sesji w strefie czasowej;IDFV, język;stan sieci (sieć bezprzewodowa itp.), typ i wersja wtyczki przeglądarki;platforma, wersja SDK, znacznik czasu;techniczne informacje o urządzeniu (takie jak model i nazwa urządzenia, nazwa i wersja systemu operacyjnego, informacje o procesorze, rozmiar pamięci masowej, rozmiar ekranu, oprogramowanie układowe, identyfikator klucza API oprogramowania aplikacji, token powiadomień push. Chociaż te informacje (takie jak IDFV, adres IP) ) może jednoznacznie identyfikować Twoje urządzenie, nie identyfikuje Cię osobiście. Niektóre przepisy (np. Stany Zjednoczone) mogą przetwarzać informacje, które jednoznacznie identyfikują Twoje urządzenie, jako dane osobowe.

 

 

2.Jak korzystać z zebranych informacji Wykorzystaj zebrane dane do niektórych lub wszystkich z następujących celów:

- Świadczenie i utrzymywanie usług

-Powiadomić o zmianach w usługach Qingdao Future Mobile Medical Technology Co., Ltd

-Pozwalają na udział w interaktywnych funkcjach usług Qingdao Future Mobile Medical Technology Co., Ltd., kiedy wybierzesz

- Opieka i wsparcie dla klientów

-Dostarcz analizę lub cenne informacje dla Qingdao Future Mobile Medical Technology Co., Ltd. w celu ulepszenia usług

-Monitorowanie korzystania z usług

-Wykrywanie, zapobieganie i rozwiązywanie problemów technicznych

Gdy uzyskujesz dostęp do usługi za pośrednictwem urządzenia mobilnego, Qingdao Future Mobile Medical Technology Co., Ltd. może automatycznie zbierać pewne informacje, w tym między innymi rodzaj używanego urządzenia mobilnego, unikalny identyfikator urządzenia mobilnego, adres IP urządzenia mobilnego, system operacyjny Urządzenia mobilnego, rodzaj używanej mobilnej przeglądarki internetowej, unikalne identyfikatory urządzenia i inne dane diagnostyczne („Dane o użytkowaniu”).

 

3.Przechowywanie informacji

 

3.1 Bezpieczeństwo danych

Bezpieczeństwo Twoich danych jest ważne dla Qingdao Future Mobile Medical Technology Co., Ltd., ale pamiętaj, że żadne

środek bezpieczeństwa jest doskonały lub nieprzenikniony.Chociaż firma Qingdao Future Mobile Medical Technology Co., Ltd. stara się stosować komercyjnie akceptowalne środki ochrony danych osobowych, nie może zagwarantować ich całkowitego bezpieczeństwa.

 

3.2 Transmisja danych

Twoje informacje (w tym dane osobowe) mogą być przesyłane do komputerów znajdujących się poza Twoim stanem, prowincją, krajem lub inną jurysdykcją rządową, a przepisy dotyczące ochrony danych tych komputerów mogą różnić się od przepisów obowiązujących w Twojej jurysdykcji.

Zgadzając się na niniejszą Politykę prywatności i przesyłając takie informacje, wyrażasz zgodę na ten transfer.

 

3.3 Ujawnianie danych

yirdoc może ujawnić Twoje dane osobowe w dobrej wierze, uznając, że takie działanie jest konieczne:

 

Aby spełnić obowiązek prawny

Aby chronić i bronić praw lub własności aplikacji yirdoc

Aby zapobiec możliwym nadużyciom w związku z usługą lub zbadać je

W celu ochrony bezpieczeństwa osobistego użytkowników usługi lub społeczeństwa

W celu ochrony przed odpowiedzialnością prawną

 

3.4 Dostawcy usług

Qingdao Future Mobile Medical Technology Co., Ltd. może zatrudniać firmy zewnętrzne lub osoby fizyczne w celu ułatwienia usług świadczonych przez Qingdao Future Mobile Medical Technology Co., Ltd. („Usługodawcy”).Osoby trzecie mogą reprezentować firmę Qingdao Future Mobile Medical Technology Co., Ltd. w celu świadczenia usług, świadczenia powiązanych usług lub pomocy firmie Qingdao Future Mobile Medical Technology Co., Ltd. w analizie sposobu korzystania z usług.Osoby trzecie mogą uzyskiwać dostęp do Twoich danych osobowych wyłącznie w imieniu Qingdao Future Mobile Medical Technology Co., Ltd. w celu wykonania tych zadań i są zobowiązane do niewykorzystywania ich do żadnych innych celów.

 

3.5 Linki do innych stron

Aplikacja yirdoc może zawierać linki do innych stron internetowych, które nie są obsługiwane przez Qingdao Future Mobile Medical Technology Co., Ltd. Jeśli klikniesz łącze strony trzeciej, zostaniesz przekierowany do strony internetowej tej osoby trzeciej.Firma Qingdao Future Mobile Medical Technology Co., Ltd. zdecydowanie zaleca zapoznanie się z polityką prywatności każdej odwiedzanej witryny.Qingdao Future Mobile Medical Technology Co., Ltd. nie ma kontroli i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść, politykę prywatności lub praktyki witryn lub usług stron trzecich.

 

4.Usuwanie informacji

Gdy informacje nie będą już potrzebne, firma Qingdao Future Mobile Healthcare Technology Co., Ltd. zastosuje uzasadnione środki w celu ich usunięcia w celu ochrony informacji przed nieautoryzowanym dostępem lub wykorzystaniem.Jeśli istnieje podejrzenie, że przesłane przez użytkownika treści zawierają niepożądane treści, takie jak treści w kolorze żółtym lub przemoc, firma Qingdao Future Mobile Healthcare Technology Co., Ltd. zastrzega sobie prawo do ich usunięcia, a użytkownik może zgłosić to w module wykrywania.

 

5.Ochrona informacji

Firma Qingdao Future Mobile Healthcare Technology Co., Ltd. wdrożyła rozsądne środki bezpieczeństwa w celu zapewnienia poufności, bezpieczeństwa i integralności gromadzonych informacji oraz zapobiegania nieautoryzowanemu dostępowi i wykorzystaniu informacji, które naruszają niniejszą politykę prywatności.Chociaż firma Qingdao Future Mobile Healthcare Technology Co., Ltd. dokłada uzasadnionych starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich informacji podczas utrzymywania jej przez firmę Qingdao Future Mobile Healthcare Technology Co., Ltd., należy pamiętać, że żadne środki bezpieczeństwa nie są całkowicie bezpieczne.

 

6.Gromadzenie informacji związanych z dziećmi

Qingdao Future Mobile Healthcare Technology Co., Ltd. przywiązuje dużą wagę do ochrony danych osobowych nieletnich.Osoby niepełnoletnie w wieku poniżej 14 lat powinny uzyskać zgodę swojego opiekuna przed skorzystaniem z usług firmy Qingdao Future Mobile Healthcare Technology Co., Ltd.Jeśli jesteś osobą niepełnoletnią w wieku powyżej 14 lat, ale poniżej 18 lat, przed skorzystaniem z usług Qingdao Future Mobile Healthcare Technology Co., Ltd. powinieneś uzyskać zgodę swoją lub swojego opiekuna.Jeśli firma Qingdao Future Mobile Healthcare Technology Co., Ltd. dowie się, że zebrała dane osobowe dzieci poniżej 14 roku życia, firma Qingdao Future Mobile Healthcare Technology Co., Ltd. podejmie wszelkie uzasadnione kroki w celu jak najszybszego usunięcia takich informacji .Jeśli wiesz, że Twoje dziecko przekazało dane osobowe firmie Qingdao Future Mobile Healthcare Technology Co., Ltd. bez Twojej zgody, skontaktuj się z Qingdao Future Mobile Healthcare Technology Co., Ltd.

 

7.Technologia plików cookie

Qingdao Future Mobile Healthcare Technology Co., Ltd. wykorzystuje pliki cookie i podobne technologie śledzenia do śledzenia działań w usługach Qingdao Future Mobile Healthcare Technology Co., Ltd. i przechowywania pewnych informacji.Pliki cookie to pliki zawierające niewielkie ilości danych i mogą zawierać anonimowe unikalne identyfikatory.Pliki cookie są wysyłane ze strony internetowej do Twojej przeglądarki i przechowywane na Twoim urządzeniu.Inne technologie śledzenia, takie jak sygnalizatory, znaczniki i skrypty, są również wykorzystywane do gromadzenia i śledzenia informacji oraz ulepszania i analizowania usług firmy Qingdao Future Mobile Healthcare Technology Co., Ltd.

 

Możesz poinstruować przeglądarkę, aby odrzucała wszystkie pliki cookie lub wskazywała, kiedy plik cookie jest wysyłany.Jeśli jednak nie zaakceptujesz plików cookie, możesz nie być w stanie korzystać z niektórych części usług Qingdao Future Mobile Healthcare Technology Co., Ltd.

Przykłady plików cookie używanych przez Qingdao Future Mobile Healthcare Technology Co., Ltd.

 

Sesyjne pliki cookie: Qingdao Future Mobile Healthcare Technology Co., Ltd. wykorzystuje sesyjne pliki cookie do obsługi usług Qingdao Future Mobile Healthcare Technology Co., Ltd.

 

Preferencyjne pliki cookie: Qingdao Future Mobile Healthcare Technology Co., Ltd. używa preferencyjnych plików cookie do zapamiętywania preferencji i różnych ustawień użytkownika.

 

Pliki cookie bezpieczeństwa: Ze względów bezpieczeństwa Qingdao Future Mobile Healthcare Technology Co., Ltd. używa plików cookie bezpieczeństwa.

 

8. Warunki świadczenia usług stron trzecich

 

9.Analiza statystyczna

Produkty Qingdao Future Mobile Healthcare Technology Co., Ltd. korzystają ze statystyk stron trzecich i musisz wyrazić zgodę na politykę prywatności dostarczoną przez zewnętrznego usługodawcę;Polityki prywatności zewnętrznych usługodawców powiązane z używaną aplikacją

 

10.Wyjście

Zgodnie z niniejszą polityką prywatności możesz odinstalować wszystkie aplikacje z każdego ze swoich urządzeń i zaprzestać korzystania z tej witryny, tym samym decydując się nigdy nie uczestniczyć w gromadzeniu danych osobowych w przyszłości.

 

11.Wsparcie

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tej polityki prywatności, skontaktuj się z Qingdao Future Mobile Healthcare Technology Co., Ltd.: Pocztą: yirdoc@yirdoc.com Przez łącze: Telefon:

 

12.Zmiany w niniejszej Polityce Prywatności

Qingdao Future Mobile Healthcare Technology Co., Ltd. może od czasu do czasu aktualizować politykę prywatności Qingdao Future Mobile Healthcare Technology Co., Ltd.Qingdao Future Mobile Healthcare Technology Co., Ltd. powiadomi Cię o wszelkich zmianach, publikując nową politykę prywatności na tej stronie.Zaleca się regularne sprawdzanie niniejszej polityki prywatności pod kątem wszelkich zmian.Zmiany w niniejszej polityce prywatności wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania na tej stronie.

 

Koniec.